Welkom bij MyTrustO

“Een andere manier van omgaan met schulden.”

Eén van de vaststellingen na acht jaar MyTrustO in België is dat mensen enerzijds graag hun schulden betalen,
op voorwaarde dat zij effectieve schuld betalen en niet de vaak erg hoogoplopende gerechts- en deurwaarderskosten.

Anderzijds dat schuldeisers zeer graag meegaan in een afbetaalplan, op voorwaarde dat zij de werkelijke situatie van hun niet-betalende klant tijdig kennen én hun vordering beschermd en opgevolgd wordt door een onafhankelijke derde. Daarbij rekening houdend met alle schuldeisers.

MyTrustO biedt daarom hulp aan mensen met schulden om hun schulden in kaart te brengen
en af te lossen via een MyTrustO gerechtsdeurwaarder, die op hetzelfde moment ook
de belangen van de schuldeisers behartigt.

Op deze manier zorgen wij voor een ethisch verantwoorde manier van omgaan met schulden met beperking van de additionele kosten.

Energieschulden?

Neem contact met ons op

Het is onder onze aandacht gebracht dat meerdere partnerorganisaties en klanten e-mails hebben ontvangen waarin lasterlijke en onjuiste uitlatingen over AOD bv, Parte bv en MyTrustO.nl bv worden gedaan met het oogmerk schade toe te brengen aan de integriteit van onze werking. De e-mails zijn afkomstig van een voormalig medewerker met wie wij de samenwerking enige tijd geleden met onmiddellijke ingang hebben verbroken. Wij hebben momenteel de nodige juridische stappen genomen om een einde aan deze berichten te maken. Wij verzoeken u vriendelijk zijn e-mails in alle opzichten te negeren.
Onze excuses voor het ongemak.

Meer weten?

Neem contact met ons op