“De financiële zorgen hadden een diepgaande invloed op zowel mijn mentale welzijn als mijn fysieke gezondheid.”

Ivo uit Leuven had nooit gedacht dat hij in zwaar weer zou terechtkomen. Maar tijdelijke financiële problemen leidde tot een schuldenberg die al snel niet meer onder controle te houden was. MyTrustO loodste hem door de moeilijke periode.

“Ik zag toen hoe schulden een verdienmodel waren, waar grof geld aan verdiend wordt.”

“In het verleden ben ik al eens geconfronteerd geweest met financiële moeilijkheden (voor MyTrustO), waarbij de schulden opliepen tot zo’n 10.000 euro.” begint Ivo. “Deze schulden bestonden voornamelijk uit kleine rekeningen, zoals onbetaalde facturen van dienstverleners zoals Belgacom (toen der tijd). Door verhuizingen in die periode liepen sommige rekeningen met oorspronkelijke bedragen van 20 of 30 euro uiteindelijk op tot meer dan duizend euro, vanwege toegevoegde incassokosten, gerechtskosten, deurwaarderskosten, rente, enzovoorts. Ik zag toen hoe schulden een verdien model waren, waar grof geld aan verdiend wordt. Een bijzonder onethisch model, omdat het mijns inziens juist mensen treft die het al moeilijk hebben en die vaak ook niet op de hoogte zijn van de wetgeving. Ze worden uitgeperst als een citroen, door een systeem dat alle waardigheid mist.”

“Slapeloze nachten waren eerder regel dan uitzondering…”

“De financiële zorgen hadden een diepgaande invloed op zowel mijn mentale welzijn als mijn fysieke gezondheid”, vult Ivo aan. “Slapeloze nachten waren eerder regel dan uitzondering, met de constante angst dat er ’s ochtends een deurwaarder aan de deur zou staan om bezittingen in beslag te nemen, waardoor de problemen alleen maar groter zouden worden. In de zomermaanden en tijdens de weekends voelde ik me doorgaans meer ontspannen, wetende dat deurwaarders op dat moment niet actief waren. Toch was er altijd die knagende zorg voor de komende week en een diepgeworteld gevoel van schaamte.”

“Zelfs het openen van de brievenbus of het opnemen van de telefoon bracht een golf van angst teweeg.”

“Deze situatie heeft blijvende sporen nagelaten. Zelfs het openen van de brievenbus of het opnemen van de telefoon bracht een golf van angst teweeg. Dit alles werd gevoed door een systeem dat bij mij als persoon met schulden emoties van woede en agressie opriep, terwijl het de schuldeiser aanmoedigde tot misbruik. Het was een verstikkend en onrechtvaardig systeem, dat geen ruimte liet voor herstel.” verteld Ivo. “Het perverse karakter van dit systeem wekte diepe gevoelens van verzet, afkeer en walging op. Mijn vertrouwen in de wereld en de gevestigde structuren werd ernstig ondermijnd. De frustratie en machteloosheid werden uiteindelijk zo intenst dat ik de behoefte voelde om te rebelleren tegen dit onrecht. Het was een diep emotionele en existentiële ervaring, die de kern raakte van hoe we als samenleving omgaan met financiële moeilijkheden en schulden.”

“MyTrustO is een bron van hoop en een manier om weer in verbinding te komen met een wereld die voorheen als vijandig en onrechtvaardig werd ervaren.”

“Gelukkig ben ik in 2018 via een familielid die bij de Christelijke mutualiteit werkt in aanraking gekomen met MyTrustO, een lichtpuntje in deze donkere periode.” zegt Ivo. “Ik dreigde opnieuw in hetzelfde verslindende systeem terecht te komen. Maar MyTrustO doorbrak dit perverse systeem, en nog wel op een manier waarbij iedereen erbij wint. De persoon met schulden krijgt de mogelijkheid om op een rustige en correcte manier af te betalen, zonder de voortdurende dreiging van brieven over beslaglegging en de bijbehorende kosten. Dit vermindert de stress aanzienlijk, omdat er nu een concrete weg naar oplossing is. Bovendien biedt MyTrustO bescherming aan de persoon met schulden, in plaats van ze uit te knijpen. Zowel de schuldeiser als de deurwaarder hebben er baat bij. Het is kortom een win-winsituatie voor alle betrokken partijen.”

“Ik zou MyTrustO van harte aanbevelen aan iedereen die worstelt met schulden, evenals aan schuldeisers die op een meer humane en ethische manier willen innen. Het biedt niet alleen een weg naar financiële stabiliteit, maar herstelt ook een gevoel van waardigheid en gerechtigheid in een systeem dat vaak tekortschiet. MyTrustO is een bron van hoop en een manier om weer in verbinding te komen met een wereld die voorheen als vijandig en onrechtvaardig werd ervaren.”

Wil je net als Ivo je schulden aanpakken?

Bekijk wat MyTrustO voor jou kan doen.

Fictieve naam, echt verhaal

Ivo wilde absoluut zijn verhaal doen om mensen in een gelijkaardige situatie te helpen. Om begrijpelijke redenen vroeg hij wel om anoniem te blijven. Ivo is dus een fictieve naam. Zijn verhaal is wel echt.